ee
D J U R S L A N D S S K O L E N Djurslandsskolen  
                              Telf:  8959 2230 - Mail:  djurslandsskolen@norddjurs.dk    Djursvej 10 - 8586 Ørum Djurs  
e
  Ledige stillinger KompetenceCenter Tandplejen Om Skolen Kalender ForældreIntra
Organisation og ledelse  
D  j u r s l a n d s s k o l e n      i n f o r m e r e r Aktiviteter
SFO   Djurshulen   FAGSNUDEN
Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte deres fritid alene og sammen med andre i værdige relationer.
Ring til afd.leder Ingrid V. Jepsen og hør mere: 8959 2230
Er en ungdomsklub for unge med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne fra Djurslandsskolen og andre, for hvem tilbuddet vil være relevant.

          KLIK HER  og læs mere
                  fagSNUDEN 2018
 
    Tema: Strukturerede tekstsamtaler
    ...fortællinger og reflektioner fra
    specialpædagogisk praktis.
                       KLIK HER
børnehave børn   fritidsordning    
SpecialistTeam   IKT   Ledige stillinger
Djurslandsskolens specialistteam består af 3 fysioterapeuter, én ergo-terapeut, én høre/tale lærer, én psykolog samt én musikterapeut, som dagligt arbejder med de elever, som har brug for specialiseret hjælp.
2 pædagogiske- og én teknisk it-vejleder søger for, at skolen opfylder de krav, der stilles til it på skolen.


Ledig stillinger på
DJURSLANDSSKOLEN

KLIK HER

specialistteam
  ikt   Afslutningsfest
PLC   Lidt om os selv   Info
Står for pædagogisk lærings center,
hvis formål er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktivi-teter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende perso-nales fokus på læreprocesser og læringsresultater.
 
Djurslandsskolen består i dag af hovedafdelingen på Djursvej 10, med kontorer, vejledere, administration og ledelse, samt tre satellitter, en i Fjellerup, en i Stenvad og en i udkan-ten af Ørum.

          KLIK HER og læse mere

 
         
Temauge 2018
Temaugen på Djurslandsskolen
starter tirsdag d. 20. marts i uge 12,
og slutter fredag d. 23. marts.

Se stemningsbilleder
KLIK HER
FagSnuden
e
Fot    Linksiteoalbum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail - Ledelse
Mail - Administration
Mail - Personale
Telefonliste
Udvalg på skolen
Skolebestyrelse
Forældreforening
Socialforståelse
Informationer
Målsætning
BrugerInfo
Skolens pjecer
Praktikbeskrivelse
 
 
 
 
 
e