DJURSLANDSSKOLEN

                  Djursvej 10 - 8586 Ørum Djurs - 8959 2230  mail: djurslandsskolen@norddjurs.dk

Djurslandsskole, en specialskole i Norddjurs kommune
ORGANISATION OG LEDELSE

LEDELSESTEAM

MAILLISTE - LEDELSE

 

KONTORTEAM

MAILLISTE - KONTOR

 

MAILLISTE - PERSONALE

 

TELEFONLISTE

UDVALG PÅ SKOLEN

SKOLEBESTYRELSEN

FORÆLDREFORENINGEN

 

ELEVRÅDET

 

UDVALG

 

SOCIAL FORSTÅELSE

A K T I V I T E T E R

AKTIVITETER

 

TEMAUGE 2015
Djursvej

 

 

 

I N F O R M A T I O N E R

OM SKOLEN
MÅLSÆTNING
FERIE
BRUGERINFO
SKOLENS PJECER
LINKS
FAGSNUDEN
PRAKTIKBESKRIVELSE
VORES BØRN.nu
INFO OM BO-STEDER


  Djurslandsskolen  

FORÆLDREINTRA

FORÆLDREINTRA

SKOLEPORTEN

K0MPETENCECENTER FOR SPECIALUNDERVISNING

NORDDJURS KOMPETENCECENTER

 

TANDPLEJEN

TANDPLEJEN NORDDJURS
[åbner i nyt vindue]

 
      3 annoncer