LIDT OM OS SELV

Djurslandsskolen er en specialskole i Norddjurs Kommune for elever med behov for
vidtgående specialundervisning. Eleverne kommer fortrinsvis fra Djursland.

      TILBAGE
Djurslandsskolen består af 4 afdelinger.
To med adresse i Ørum og én med adresse i Fjellerup og én med adresse i Stenvad.
GENERELT

Undervisningen på Djurslandsskolens afdelinger tager altid afsæt i elevens individuelle behov og ressourcer. Der udarbejdes således i samarbejde med forældrene en individuel elevplan for alle elever. Den individuelle elevplan samtænkes med elevgruppens fælles års- og læseplaner.
Eleverne undervises i grupper, som er sammensat ud fra kriterier om alder, funktion og muligheder for sociale kontakter. Cirka 80 procent af Djurslandsskolens elever går i skolefritidsordning på skolen. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes skolegang og fritid, og dette samarbejde er organiseret i team omkring alle børnegrupper.

DJURSVEJ 10

Hovedafd. med indskoling og mellemgruppen, samt kontorer, specialistteam og it-vejleder og afd.leder for SFO: Ingrid Jepsen
samt skolens leder: Jesper Juel Pedersen.

DYSTRUP TVÆRVEJ 6 Udskoling – det vil sige elever i 8. – 10. klasse. Damgården er beliggende på en nedlagt landbrugsejendom cirka to kilometer fra Djursvej.
På Damgården hører også skolens ungdomsklub ”Djurshulen” til. Ungdomsklubben er frivillig og med egenbetaling.
Damgården har deres egen afdelingsleder:  Louise Eeg Treue
STRANDVEJ, 24-26 og 30, FJELLERUP På Fjellerup afdelingen undervises elever fra 0. – 10. klasse. Eleverne her er karakteriserede ved også at have forskellige grader af adfærds-, kontakt- og trivsels problemer.
Fjellerup har egen afdelingsleder: Birthe Kofoed.
STENDYSSEVEJ 6-10
STENVAD
Skoleafdeling for elever med AKT-problematik.
Afdelingsleder: Birthe Kofoed.

 

 
e