SPECIALISTERNE
                                                FOR SPECIALUNDERVISNING I NORDDJURS KOMMUNE
 

TILBAGE


     

KURSUS
navn

 Kort beskrivelse
   
  Har du et kursustilbud du ønsker annonceret GRATIS
 her på hjemmesiden, så kontakt:

     Niels Bertram på 5143 4892
     eller:  
KLIK HER.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FRImodellen og videoanalyse
 
 
 Kursus
 beskrivelse:På kurset vil vi præsentere to team-samarbejdsmodeller, nemlig
FRImodellen og Videoanalyse.
Begge strukturer den faglige refleksion og indsats i det special-
pædagogiske arbejde på en enkel og ikke alt for tidskrævende måde.

FRI-modellen
tager udgangspunkt i, at der til alle pædagogiske udfordringer knytter
sig flere mulige arbejdshypoteser. På baggrunde af faglige refleksion
over viden, erfaring og trivselsværdier, udvælges den arbejdshypotese,
som en konkret indsats kan bygger på.

Videoanalyse
er en metode til faglig refleksion i teamet på baggrund af korte video-
klip fra den pædagogiske praksis. Med videoen som "det tredie øje" har
vi mulighed for at se situationen udefra og på den måde få nye perspek-
tiver ind i den faglige refleksion.
   
 Målgruppe:  pædagogisk personale
 
 Tilmeldingsfrist:   10. november 2015   
 Kursussted:

 MosebrugsCentret
 Stendyssevej 14, Stenvad
 8586 Ørum Djurs
 Telf.: 8959 2230

 

 
 Kursus dato:

Tirsdag d. 24. november 2015, og
Tirsdag d. 8 december 2015,

begge dage fra 09:00 - 15:00

 Morgenkaffe fra 08:30
 
 Underviser:

  Tina D- Sørensen, lærer på Djurslandsskolen
  Tina C. Sørensen, pædagog og Marte Meo terapeut på Djurslandsskolen.
  Lise Weiss, psykolog på Djurslandsskolen
   
 Pris: 2000,- kr/deltager incl. frokost, kaffe/te + sødt

 Tilmelding:

 KLIK HER
 Kursusfolder:  KLIK HER [åbner i nyt vindue i pdf-format]
     

TOP

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretisk forståelsesramme bag ComFor testen
   Kursusprogram:
I det specialpædagogiske arbejde med mennesker med autisme og mental retardering
er den strukturerede og visualiserede pædagogik en ofte anvendt tilgang.
Denn tilgang kan være en unik støtte for det enkelte menneske. Trivsel, tryghed, udvik-
ling og selvstændighed kan øges og uhensigtsmæssig adfærd kan ofte reduceres.

Det er dog altafgørende, at den specialpædagogiske støtte bliver forstået og giver
mening. Kommunikationsvanskelighederne hos målgruppen er kompleks og for en del kan
den anvendte visuelle kommunikation og pædagogik være for abstrakt.

ComFor (Forerunners in Communication) er en klassificeret test der kan afdække hvordan
kommunikation giver mening for den respektive - samt indikere hvilken form for støttende
kommunikation det kan være relevant at implimentere.

ComFor testen er relevant for personer med en udviklingsalder på mellem 12 0g 60 måneder,
og kan foretages af en psykolog eller talepædagog.

Lærere og pædagoger har oftest ansvaret for implementering af den specialpædagogiske
intervention. Det er derfor særdeles relevant at kende til teorien bag ComFor, forstå de
forskellige niveauer for meningsdannelse samt have indsigt omkring relevant intervention.

 

På kurset vil indholdet derfor rettes mod:

  • en teoretisk forståelsesramme bag ComFor testen.

  • Gennemgang af de forskellige niveauer i forhold til meningsdannelse.

  • Specialpædagogisk intervention.

 
    Målgruppe:   Personer, der arbejde eller har ansvaret for implementering af
  den specialpædagogiske intervention.
 
   Tilmeldingsfrist:    3. sep, 2015  
  Kursussted:

 Djurslandsskolen
 Djursvej 10
 8586 Ørum Djurs

 

 
   Kursus dato:   10. september 2015 fra 09:00 - 15:00  
 
   Oplæg ved:


ved Connie Kirkeby og Anette Ly, begge certificerede
ComFor instruktører i ComFor i Holland, og underviser
som de eneste i testen i Danmark.

 

 

 

 

        
   Pris:  1000,-. kr incl. forplejning
 

   Tilmelding:

  KLIK HER
 
     

TOP

  TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRImodellen og videoanalyse
   Kursusbeskrivelse:Læs mere i
kursusfolder
 På kurset vil vi arbejde med faglig refleksion og indsats i det specialpædagogiske arbejde med udgangspunkt i Norddjurs 
 kommunes mål om, at de specialpædagogiske tilbud skal opfylde den enkelte barns behov for:

    Forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser.
   
Anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den person man er.
   
Bevægelse, at have mulighed for at handle i situationen.
   
Kontrol, at opnå overblik over opgaver og handlemuligheder.

 Som svar på dette tilbyder kurset dig en indføring i to brugbare modeller:

 Frimodellen,
 som du kommer til at arbejde med på kurset, anvendes til din egen og teamets refleksion over de mange hypoteser om 
 udfordringer/ problemstillinger, der ofte vil være til stede i det pædagogiske arbejde. Modellen hjælper dig og teamet
 gennem en faglig refleksion frem til en fælles arbejdshypotese, som indsatsen omkring udfordringen/problemstillingen
 herefter tilrettelægges efter i handleplanen.

 Analysemodel til anvendelse af videoklip,
 der optages i den pædagogiske praksis. Modellen tager ca. 25 min at gennemføre, og kan derfor anvendes på teammødet
 til refleksion over indsatsen. Den vil også kunne anvendes i en afklaring af problemstillingen/ udfordringen, altså før der
 vælges en fælles arbejdshypotese, som der i fællesskab handles efter i den pædagogiske indsats.

 
    Målgruppe:   alle der arbejder i det specialpædagogiske felt.
 
   Tilmeldingsfrist:   senest d. 24. feb. 2014  
  Kursussted:

  Mosebrugscentret
  Stendyssevej 14
  Stenvad
  8586 Ørum Djurs

 

 
   Kursus dato:  mandag d. 4. mar. 2014 fra 09:00-15:00     FRImodel
 mandag d. 18. mar. 2014 fra 09:00 - 15:00 Videoanalyse
 tirsdag d. 19. mar. 2014 fra 09:00 -15:00   Videoanalyse
 
 
   Oplæg og proces:


 Lise Weiss, psykolog på Djurslandsskolen

 Tina C Sørensen, pædagog og Marte Meo terapeut på Djursdlandsskolen

 Tina D Sørensen, lærer på Djurslandsskolen

 

Tina C Sørensen

Tina D Sørensen

  Tina C Sørensen Tina D Sørensen   Lise Weiss
   Pris:  1600,- kr/deltager incl. forplejning alle dagene
 600,- kr/deltager for FRImodel kursusdag, incl. forplejning.
 Morgen kaffe/te med brød fra 08:30-09:00 alle dagene.
 

   Tilmelding:

  KLIK HER
   Kursusfolder:   KLIK HER [åbner i nyt vindue i pdf-format]
 
     

TOP

  TOP