SPECIALISTERNE
                                                FOR SPECIALUNDERVISNING I NORDDJURS KOMMUNE
 

TILBAGE


     

KURSUS
navn

 Kort beskrivelse
   
K R A P  Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.

 Afholdes tirsdag d. 24. april 2018 fra kl. 12:00 - 16:00

 Se mere KLIK HER

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FKRAP - Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik
 
 
 Kursus
 beskrivelse: 
Helle Skipper har siden 1986 arbejdet med børn i specialregi - først som
lærer og fra 1998 som psykolog.
Som psykolog arbejder Helle Skipper i mange år i Amtets specialrådgivning.
Siden 2010 har hun arbejdet som privatpraktiserende psykolog i psykologcentret
i Viborg, hvor hun fortrinsvis underviser i KRAP-kurser og har VISOsager
fra specialrådgivningen og supervision.
   
 Målgruppe:   Kurset henvender sig til pædagogisk personale
 der arbejder med børn med generelle udviklingsforstyrrelser.
 
 Tilmeldingsfrist:   13. april 2018  
 Kursussted:

Djurslandsskolen
Djursvej 10
85886 Ørum Djurs

 

 
 Kursus dato:

Tirsdag d. 24. april 2018
Kl. 12:00 - 16:00
 
 Underviser: Helle Skipper, privatpraktiserende psykolog og KRAP instruktør.  
   
 Pris: 500,- kr incl. kaffe/the med kage og frugt.

 Tilmelding:

 KLIK HER
 Kursusfolder:  KLIK HER  [åbner som pdf-fil]
     

TOP

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understøttende undervisning - Pædagogen i skolen
   Kursusprogram:Kurset består af tre undervisnings forløb med følgende overskrifter:

 • Pædagogens professionsfaglighed og understøttende undervisning

  Omdrejningspunkt for dette modul er at styrke skolepædagogens professionsidentitet. Dette med henblik på styrkelse af professionsfaglighed i forhold til at blive tydelig i forståelse og eksplicitering af egen faglighed. Trine Ankerstjerne tager afsæt i folkeskolen formålsparagraf og §16a om understøttende undervisning. Dette for at styrke pædagogerne i deres rolle med at efterleve reformens krav om at skabe et læringsmiljø, hvor trivsel, inklusion og læring er i fokus. Dagen vil være præget af et pædagogfagligt professionsperspektiv samt et blik på tværprofessionalitet i opgaveløsningen.

 • Understøttende undervisning der skaber trivsel og læring

  Formiddagen har fokus på den del af den understøttende undervisning. som skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Helle Fisker præsenterer den styrkebaserede tilgang som et bud på, hvordan man imødekommer denne del af den understøttende undervisning. Tankerne bag positiv psykologi præsenteres kort og underbygges med konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes med den styrkebaserede tilgang i praksis.

  Eftermiddagen fokuserer på kravet om at, den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på. Helle Fisker præsenterer, med afsæt i læringsstilsmodellen, strategier, der imødekommer forskellige måder at lære på. Der vil være konkrete eksempler på, hvordan man kan skabe differentierede processer, som styrker koncentrationen og øger motivationen – skaber inkluderende læringsmiljøer.

 • Erfaringsudveksling - næste skridt...

  Formidling af erfaringer og konkrete tiltag med afsæt i ’udfordringen fra sidst’. I fællesskab reflekterer deltagerne over udbytte, nye udfordringer og muligheder, og skaber rammen for ’næste skridt’.

 
    Målgruppe:   Pædagoger, der arbejder med understøttende undervisning.
 
  Tilmeldingsfrist:   10. marts 2016
  Kursussted:

 Kystvejens Konferencecenter
 Kystvejen 26
 8500 Grenaa

 

 
   Kursus dato:   13. og 14 april samt 9. maj 2016 fra 08:30 - 15:30
  Morgenkaffe/te fra 08:15-08:30.
 
 
   Oplæg ved:


ved proffessionskonsulent Trine Ankerstjerne, samt

udviklingskonsulent Helle Fisker.
 

        
   Pris:  3000,-. kr incl. forplejning alle kursusdagene.
 

   Tilmelding:

  KLIK HER
 
     

TOP

  TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRImodellen og videoanalyse
   Kursusbeskrivelse:Læs mere i
kursusfolder
 På kurset vil vi arbejde med faglig refleksion og indsats i det specialpædagogiske arbejde med udgangspunkt i Norddjurs 
 kommunes mål om, at de specialpædagogiske tilbud skal opfylde den enkelte barns behov for:

    Forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser.
   
Anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den person man er.
   
Bevægelse, at have mulighed for at handle i situationen.
   
Kontrol, at opnå overblik over opgaver og handlemuligheder.

 Som svar på dette tilbyder kurset dig en indføring i to brugbare modeller:

 Frimodellen,
 som du kommer til at arbejde med på kurset, anvendes til din egen og teamets refleksion over de mange hypoteser om 
 udfordringer/ problemstillinger, der ofte vil være til stede i det pædagogiske arbejde. Modellen hjælper dig og teamet
 gennem en faglig refleksion frem til en fælles arbejdshypotese, som indsatsen omkring udfordringen/problemstillingen
 herefter tilrettelægges efter i handleplanen.

 Analysemodel til anvendelse af videoklip,
 der optages i den pædagogiske praksis. Modellen tager ca. 25 min at gennemføre, og kan derfor anvendes på teammødet
 til refleksion over indsatsen. Den vil også kunne anvendes i en afklaring af problemstillingen/ udfordringen, altså før der
 vælges en fælles arbejdshypotese, som der i fællesskab handles efter i den pædagogiske indsats.

 
    Målgruppe:   alle der arbejder i det specialpædagogiske felt.
 
   Tilmeldingsfrist:   senest d. 24. feb. 2014  
  Kursussted:

  Mosebrugscentret
  Stendyssevej 14
  Stenvad
  8586 Ørum Djurs

 

 
   Kursus dato:  mandag d. 4. mar. 2014 fra 09:00-15:00     FRImodel
 mandag d. 18. mar. 2014 fra 09:00 - 15:00 Videoanalyse
 tirsdag d. 19. mar. 2014 fra 09:00 -15:00   Videoanalyse
 
 
   Oplæg og proces:


 Lise Weiss, psykolog på Djurslandsskolen

 Tina C Sørensen, pædagog og Marte Meo terapeut på Djursdlandsskolen

 Tina D Sørensen, lærer på Djurslandsskolen

 

Tina C Sørensen

Tina D Sørensen

  Tina C Sørensen Tina D Sørensen   Lise Weiss
   Pris:  1600,- kr/deltager incl. forplejning alle dagene
 600,- kr/deltager for FRImodel kursusdag, incl. forplejning.
 Morgen kaffe/te med brød fra 08:30-09:00 alle dagene.
 

   Tilmelding:

  KLIK HER
   Kursusfolder:   KLIK HER [åbner i nyt vindue i pdf-format]
 
     

TOP

  TOP