SPECIALISTERNE
                                                                       FOR SPECIALUNDERVISNING I NORDDJURS KOMMUNE

TILBAGE


 

KURSER

 

KURSUSBESKRIVELSE

 

DELTAGERLISTER

 

EVALUERING

 

KONTAKT

 

SUPPORT

 

SPECIALISTER

 
KURSUSOPRETTELSE

   
Baggrund:     Medarbejdere:

Forum for Specialundervisning skal medvirke til, at så mange elever som muligt kan modtage undervisning og fritidstilbud i deres nærmiljø. Specialundervisningsinstitutionerne etableres derfor som kompetencecentre med henblik på, at den viden og erfaring, som findes i special-undervisningen kan udnyttes i forbindelse med almen undervisningen og den specialunder-visning som foregår på den lokale skole.
De enkelte specialskoler/specialklasserækker udarbejder hvert år en oversigt over de kompetencer, som de hver især besidder og sender dette til Forum for Specialundervisning.

  I afdækningen af nedenstående kompetencer  har medarbejderen mulighed for at niveaudele sine kompetencer indenfor fire kategorier
alt efter, hvad medarbejderen mener at kunne og ønsker at formidle.

K
ategoriseringen kan efterfølgende benyttes til at finde de medarbejdere, der i det kommende skoleår skal deltage i support, som kursusholdere mv.
 
 
Kompetenceprofilskema:    
KLIK HER [åbner i nyt vindue i pdf-format]                                             Kompetencecentret kan også tilgås direkte via Fællesnettet